Mikser 2014

MIKSER FESTIVAL 2014, 3.-8. Jun, Savamala

OTVORENI POZIV ZA UČEŠĆE U UMETNIČKOM PROGRAMU MIKSER FESTIVALA

"ZAJEDNIČKA SREĆA"

PREDMET KONKURSA

Umetničke intervencije i instalacije u prostoru (zatvorenom i/ili javnom), performansi, vidljivi stvaralački procesi, kružoci, seminari, radionice, akcije i manuelni rad na teritoriji Savamale, tokom trajanja Mikser festivala.

TEMA KONKURSA: O “ZAJEDNIČKOJ SREĆI”
“Zajednička sreća” je otvoreni poziv za mlade domaće umetnike snažno motivisane da daju lični doprinos održivosti ideje o zajedničkoj dobrobiti zajednice.

Pozivamo umetnike i sve kreativne stvaraoce da dijagnostikuju problem u svom urbanom okruženju, i osmisle intervenciju, akciju, rad na teritoriji Savamale koji pokreće mehanizam kojim uočena socijalna ili urbana nepovoljnost može da se preokrene u pozitivan process kroz zajedničko angažovanja umetnika, lokalne zajednice i publike festivala.

Pozivamo autore da svoj rad stave u funkciju “sredstva” za dejstvo lokalne zajednice u širem urbanom kontekstu i njeno osnaživanje u ostvarenju interesa zajedničkog dobra, sa posebnim osvrtom na ljudski kapital, empatiju i međuljudske odnose, odnos prema kulturnom nasleđu, uključujući i industrijsko.

Prijavljeni rad treba istovremeno da ima konkretno pozitivno dejstvo na kvalitet života lokalne zajednice Savamale, ali i da svojom metodologijom doprinese preispitivanjima o aktivnoj ulozi umetnosti u društvenim praksama, da pruži odgovor na pitanje kako lično ili udruženo kreativno delovanje može konstruktivnije da utiče na aktuelne urbane procese grada.

CILJ PROJEKTA
Cilj konkursa “Zajednička sreća” je doprinos domaće umetničke scene globalnim traganjima za modelom humanijeg, holističkog razvoja grada koji može biti primenljiv u različitim urbanim sredinama.  Projekat edukuje sve učesnike u procesu i promoviše alternativne načine prostornog poboljšanja koji ne traže velika materijalna ulaganja koja često služe kao izgovor za pasivnost kulturnog sektora, već se oslanjaju na uključivanje zajednice u društvene umetničke prakse, i obrnuto – angažovanje umetnika u konkretnim lokalnim incijativama.

KRITERIJUMI:
Pri odabiru radova žiri će posebno obratiti pažnju na: inovativni pristup integraciji umetnosti u procese razvoja urbanog okruženja; socijalnu komponentu i interaktivnost projekta; radove koji vidno doprinose unapređenju kvaliteta  života lokalne zajednice; utilitarnu komponentu rada kao “alatke” za ostvarenje ciljeva društvene zajednice; održivost projekta u uslovima ekonomske krize; racionalne troškove produkcije; za instalacije: jednostavnu i relativno brzu montažu elemenata i njihovu mobilnost; upotrebu već  korišćenih materijala dostupnih na lokalnoj teritoriji; 

 

ŽIRI
Milica Pekić, kustos, Galerija G12 Hub / Kiosk
Goran Petrović, Škart
Ivan Kucina, arhitekta, prof. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Ivan Šuković, umetnik, Crna Gora
Maja Lalić, programski direktor, Mikser Festival

OPŠTI USLOVI
Konkurs je otvoren za sve državljane Srbije. Kandidati mogu biti pojedinci ili grupe stvaralaca.
Svaki podnosilac prijave može da podnese više od jednog projekta.

ROKOVI
Konkurs je otvoren do 15.maja u ponoć
Žiri će objaviti rezulte konkursa 18. maja
Razvoj projekata i intenzivni radni sastanci umetnika sa predstavnicima organizacionog tima Mikser festivala i volonterima lokalne zajednice Savamala: 18.-28. maj
Priprema radova na lokaciji 28.maj–2. jun
Festivalske aktivnosti 3.-8.jun


PRIJAVA NA KONKURS
Kandidati se registruju i podnose svoje projekte popunjavanjem elektronskog formulara na linku: http://sreca.mikser.rs do 15. maja 2014.

NAGRADA
Realizacija izabranog rada - učešće u umetničkom programu Mikser festivala 2014, jednog od najvećih multidisciplinarnih festivala kreativnosti jugoistočne Evrope koji se odvija u beogradskom kvartu Savamala , od 3.-8. juna 2014.

Nagrada uključuje :

a ) Učešće u centralnom umetničkom programu Mikser festivala pod nazivom “Zajednička sreća”, a u kontekstu šire teme čitavog festivala “Održiva utopija” - realizacija rada ili akcije u zatvorenom ili javnom otvorenom prostoru Savamale;  prikaz rada u zvaničnoj štampanoj brošuri festivala, na web stranici Mikser festival I kroz nove komunikacine platforme: Mikser android aplikaciju i Mikser IPTV kanal, kao  live streaming prenosa događaja iz umetničkog dela programa na portalima mikser.rs i telekom.rs;

b ) Javno predstavljanje koncepta I kreativnog procesa autora odabranih radova u formi prezentacija i diskusije u okviru zvaničnog konferencijskog programa festivala pod nazivom “Mikser razgovori” koji će se odvijati u Mikser House-u, Karađorđeva 46 i razgovora o aktuelnim umetničkim praksama u galeriji G12 HUB, Karađorđeva 59, tokom trajanja festivala;

c ) Aktivno učešće u festivalskim kreativnim radionicama koje vode mentori - renomirani međunarodni stručnjaci iz različitih oblasti kreativnih disciplina *.

d) Međunarodni žiri* sačinjen od uglednih gostiju Mikser festivala nagradiće tokom manifestacije najbolje projekte Specijalnim priznanjima za doprinos umetnosti jačanju vrednosti civilnog društva koja će biti dodeljena na ceremoniji  Mikser Awards u Mikser House-u, poslednjeg dana festivala.

* Detaljan program radionica i spisak članova žirija biće objavljen zajedno sa finalnim programom Mikser festivala 2014 sredinom maja 2014.


VAŽNE NAPOMENE
MIKSER će pobedničke projekte izlagati/javno predstavljati  tokom Mikser festivala na festivalskoj teritoriji u Savamali, od 3.-8. juna 2014.

Odluke žirija su konačne. Slanjem prijave na konkurs, aplikant prihvata opšte uslove konkursa i potvrđuje da je originalni autor ideje. Svi zahtevi koji nastaju u odnosu na autorstvo dizajna ili mogućeg plagijata istog, biće odgovornost autora. Žiri neće razmatrati radove koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog poziva. Mikser Festival zadržava pravo objavljivanja rada sa navođenjem autora, kao i da u dogovoru sa autorom nagrađeni rad izvede/predstavi na drugim kulturnim manifestacijama.

Autor se obavezuje da na zahtev organizatora konkursa dostavi sve dodatne potrebne podatke i garantuje svoje aktivno učešće u pripremama i realizaciji svog rada zajedno sa timom Mikser festivala, stalno prisustvo i aktivnost na projektu tokom festivala koje podrazumevaju intenzivnu interakciju sa lokalnim stanovništvom i posetiocima festivala, kao i aktivno učešće u festivalskom programu radionica, diskusija i prezentacija predviđenom za učesnike u umetničkom programu Mikser festival 2014.


ŠIRI KONTEKTS  / O MIKSER FESTIVALU 2014
Pod sloganom “Održiva utopija” Mikser Festival svoje treće izdanje u Savamali posvećuje ispitivanju mogućnosti suživota dve potencijalne realnosti ove četvrti, spontanog procesa urbane revitalizacije iniciranog “odozdo” od strane lokalnih stanovnika,  nezavisnih kulturnih institucija i malih preduzetnika Savamale, i  monetarnog modela razvoja grada isplaniranog “odozgo”, kakav se u ovom trenutku čini projekat “Beograd na vodi”. Dva principijelno različita pristupa uticanja na fizionomiju grada preklopljena na jedinstvenom prostoru Savamale otvaraju novo polje delovanja društvenih, političkih i ekonomskih sila i stvaraju uslove za razvoj hibridnih urbanih taktika kojima lokalna zajednica, uz pomoć stručne javnosti, može daleko responsivnije da odgovori na kompleksne izazove života u savremenim gradovima.

Festival je stoga osmišljen kao šestodnevni kampus za razmenu iskustava između aktera najprogresivnijih participativnih praksi i osnaživanje lokalne zajednice Savamale u razvijanju taktičkih mehanizama  za pokretanje pozitivnih promena (“zajedničke sreće”) u svom okruženju, uz snažnu pomoć stvaralačkih disciplina koje deluju u okviru festivala, od urbanizma, arhitekture, dizajna, umetnosti, do sociologije, kreativne ekonomije i održivog razvoja. 

Svi pojedinačni i umreženi programi ovogodišnjeg festivala biće usmereni u pravcu praktičnog delovanja i uticanja na odluke o sudbini grada, edukacije gradjana, kao i uspostavljanja aktivne komunikacije sa inicijatorima i autorima projekta “Beograd na vodi” u cilju njegove kontekstualizacije i uključenja veoma agilne i aktivne lokalne zajednice Savamala u odlučivanje o sudbini svog kvarta.

DODATNE INFORMACIJE:

sreca@mikser.rs

ORGANIZATOR :
Mikser Udruženje
www.mikser.rs

Popuni formular za prijavu:

Informacije o autoru

Autor 2

Autor 3

Autor 4

Autor 5

Autor 6

Autor 7

Autor 8

Autor 9

Autor 10

Informacije o projektu

Skice projekta - PAŽNJA: dozvoljeni su samo jpg i png fajlovi

Potvrđujem da sam ja autor svih radova i/ili skica i da MIKSER ima pravo objavljivanja priloženih radova i/ili skica u katalogu, na web-u i ostalim pratećim promo-materijalima.